wijkscan.com

 

Investeringskansen Vastgoed Ouderen, Wonen en zorg vrij toegankelijk via Tableau

wijkscan is vanouds het product van Sinfore. Sinfore heeft de wijkscan nu helemaal vernieuwd en ondergebracht in Tableau. De korte middellange en lange termijn opgave voor ouderen, wonen en zorg is daarbij voor iedereen vrij toegankelijk! Ga naar www.sinfore.nl

 

Achtergrond: investeringsopgave ouderen, wonen en zorg

Nederland vergrijst. Ouderen blijven langer thuiswonen. Sinfore maakt de tot op laag schaalniveau zichtbaar, ook uitgesplitst naar inkomen en vermogen. De vergrijzing vraagt investeren in woningen, woonomgeving en voorzieningen. Sinfore laat zien waar straks meer ouderen wonen, welke woningen en voorzieningen hiervoor noodzakelijk zijn. Investeringsbeslissingen moeten goed worden onderbouwd, zeker bij vastgoed. Sinfore maakt zo kansen en risico’s zichtbaar tot op pandniveau. Meer ziet u op www.sinfore.nl